Nordmenn vil bidra i klimasaken

klimasegmenter

Folk flest er positive til å betale for fornybar energi som klimatiltak, men de er ikke fornøyd med norsk klimapolitikk. Det viser resultatene fra TNS Gallups Klimabarometer som jeg har vært prosjektleder for. I undersøkelsen har vi også delt inn befolkningen ut fra deres standpunkt i klimaspørsmålet. Modellen er basert på en kombinasjon av interesse og handling, og med utgangspunkt i tre grunnsyn: idealister, pragmatikere og likegyldige.

Resultatene viser at Norge er en nasjon av strebere. Hele 45 prosent av befolkningen havner i denne kategorien. De har et rasjonelt og praktisk forhold til klimaspørsmål, men føler likevel at de burde gjort mer. Idealistene, pragmatikerne og skeptikerne utgjør hver 15 prosent, mens de likegyldige er den minste kategorien med 5 prosent av befolkningen. 3 av 4 er dermed opptatt av klimaspørsmål og er klare for å handle.

Les hele min analyse av resultatene her.

Resultatene ble presentert på Felix konferansesenter 3. juni, med blant annet olje- og energiminister Terje Riis-Johansen tilstede. Mer om arrangementet, pressemappe med resultater og min presentasjon finner du her.